De Små Selvejende gik i 2016 ind i et
forpligtende samarbejde

Det er vores vision at skabe et samarbejde på tværs, der understøtter udviklingen af alle institutionerne. Vi mødes ugentligt i ledelsesnetværket for at sparre og i samarbejde nytænke og udvikle vores institutioner. Sammen kompetenceudvikler vi personalet og samarbejder på tværs for at udvikle, udveksle og inspirere hinanden.

I 2016 startede vi et fælles projekt om praksisfortællinger. Det gjorde vi for at skabe rum for sparring og refleksion samt forfinelse og udvikling af vores pædagogiske praksis.

Det er en stor gevinst for institutionerne at kunne bevare sig selv som lille institution og samtidig rette blikket ud i verden for at nytænke, nyskabe og udvikle. Dette har bl.a. fordret et udvidet samarbejde institutionerne imellem, med fælles ture, fælles aktiviteter og fælles p-møder, og vi har mange spændende samarbejdsprojekter på tapetet.

Værdier

Vi tror på, at små miljøer med tætte relationer, tryghed og nært kendskab til hinanden, skaber de bedste læringsmiljøer for børnene.

Grethe Kragh-Müller, Psykolog og lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet har foretaget et stort forskningsprojekt, der netop underbygger vores grundlæggende værdi om, at de optimale rammer for børns læring findes i de små institutioner.

At vi er små enheder betyder, at vi lægger vægt på, at alle daginstitutionerne bibeholder deres særkende samtidig med, at vi lader os inspirere af hinanden.

Som noget af det første arrangerede vi derfor en bustur med besøg til alle institutionerne. Ved besøgene præsenterede stedets personale hvad der var deres særkende. På den måde lærte personalet i alle husene hinanden at kende og kunne inspirere hinanden med deres forskellige måder at udvikle læringsmiljøer for børnene på.

Økonomi

Vores Forpligtende Samarbejde betyder, at vi har et fælles økonomisk ansvar. Konkret betyder det, at når et regnskabsår slutter, skal vi samlet gå i nul eller komme ud med et overskud, som kan overføres til næste regnskabsår.

Hvis en institution går i minus, skal pågældende institution tilbagebetale beløbet det kommende år til den eller de institutioner som har dækket udgiften.

Hver institutions bestyrelse er ansvarlig for egen institutions budget, men gennem det Forpligtende Samarbejde er der mulighed for at låne til hinanden. Vi tilstræber altid, at ingen går i minus og at vi kan se hinandens budgetter igennem.

Vores Forpligtende Samarbejde har givet os mulighed for at tilrettelægge læringsforløb for vores personaler i fællesskab. Og det gør, at vi skaber en dynamik og en pædagogisk udvikling, som kommer børnene til gode.

Pædagogisk udvikling

På tværs af institutionerne tages der løbende initiativer til styrkelse af fællesskabet. Da vores matrikler ligger spredt, arbejder vi stadig på, hvorledes vi bedst muligt kan gøre dette.

Vi har fundet ud af, at det fungerer rigtig godt med arrangementer uden for vores vante rammer. Eksempelvis har vi sammen besøgt en bondegård, hvor vi plukkede majskobler.

3 gange om året arrangerer vi også en fælles teatertur. Vi tager til Ishøj Teater og børnene er så småt ved at lære hinanden at kende.

Et fælles projekt for alle institutionerne er desuden en eftermiddag med jordbærplukning. Her er alle interesserede forældre velkomne til også at deltage – der tages naturligvis smagsprøver undervejs.

Hvert år har vi en fælles pædagogisk dag med fælles kurser, oplæg og andet. Vi kompetenceudvikler vores pædagoger og skaber rammer for vidensdeling mellem institutionerne, så vi sammen kan blive endnu bedre til at skabe de bedste rammer for børnene.

Fælles arbejdsredskab

Vi benytter os systematisk af Praksisfortællinger, som værktøj til at udvikle vores pædagogiske praksis.

Det er en metode, hvorpå man kan arbejde målrettet med både inklusion og udvikling af egen praksis. Vi bruger både fortællinger og video til dette.

I 2016 havde vi børnefællesskaber som fokusområde og i 2017 arbejder vi med nærvær og empati. Det gør vi i samarbejde med cand. Soc. Charlotte Brøndsted, således at vi kan optimere kvaliteten i det pædagogiske arbejde.