OM INSTITUTIONERNE / Vuggestuen Mariehønen

Vuggestuen Mariehønen

Mariehønen er en lille selvejet vuggestue med plads til 20 børn og hører under Gentofte Børnevenner. Vi holder til i en lille, hyggelig gammel villa med en overskuelig have, der er indrettet med fokus på vuggestuebarnets motoriske udvikling og udfoldelsesmuligheder.

Vi er særligt optaget af at vores lille hus danner ramme for et trygt og lærerigt vuggestuemiljø, hvor børnene kan udfolde og udvikle sig gennem relationer og børnefællesskaber på tværs af huset.

Vi lægger desuden vægt på, at børnene kan føle sig værdifulde samt bliver set, hørt og forstået af de nærværende voksne, der kender alle børnene. På grund af husets lille størrelse har børene relationer og tilhørsforhold til begge stuer. Det giver os mulighed for at ammensætte børnegrupper og fællesskaber på tværs af stuerne, så det enkelte barns trivsel og udvikling understøttes bedst muligt og ruster barnet til at møde verden med mod og nysgerrighed.

Vores dagligdag har vi særligt fokus på:

  • sproglig udvikling
  • udeliv, leg og læringsmiljøer
  • motorisk udvikling
  • selvhjulpenhed, selvstændighed og selvværd tætte relationer i en overskuelig og genkendelig hverdag
  • et åbent og anerkendende forældresamarbejde
  • glæde og lethed

Vi arbejder ud fra dagtilbudsloven og Gentofte Kommunes læreplaner.
Personalet opkvalificeres løbende til at varetage det udviklingsarbejde, der
understøtter og udvikler vuggestuebarnets læring og trivsel.


KONTAKT:

Kom forbi til et besøg:
Lundeskovsvej 9
2900 Hellerup
Tlf. 39625198

Vi har åbent:
mandag til torsdag kl. 6.30 – 17.00
Fredag kl. 6.30 – 16.00

www.desmåselvejende.dk